کد تخفیف تدارک - Tadarokco

کد تخفیف تدارک – Tadarokco

کد تخفیف تدارک ملی تدارک (سهامی خاص) در سال 1364 به منظور ترخیص کالا صادرات و واردات تحت عنوان ملی بازرگانی تدارک به شماره ثبت 56645 در اداره ثبت های تهران به ثبت رسید از سال 1375 علاوه بر تلاش در بخش بازرگانی و ترخیص کالا عملا وارد بخش خدماتی و تامین نیروی انسانی نیز […]

کد تخفیف موسسه حامی علوم انسانی - Haamee Institute

کد تخفیف موسسه حامی علوم انسانی – Haamee Institute

کد تخفیف موسسه حامی علوم انسانی موسسه‌ی حامی به دنبال توسعه و رشد علوم‌انسانی و اجتماعی در کشور به ویژه توسعه دانش مدیریت و حکمرانی (governance) است بدین منظور ما سعی می‌کنیم از تلاش‌هایی که سبب گسترش دانش عمومی و تخصصی نسبت به این علوم می‌شود حمایت کنیم شناسایی استعدادها‌ ‌ حمایت‌های تحصیلی در مقاطع […]