کد تخفیف بانک سامان (شعبه مرکزی)

کد تخفیف بانک سامان (شعبه مرکزی) – Saman Bank

کد تخفیف بانک سامان (شعبه مرکزی)

بانک سامان در شهریور ماه سال 1378 به عنوان نخستین موسسه مالی و اعتباری ایران با نام «سامان اقتصاد» آغاز به کار کرد کمتر از سه سال بعد یعنی در شهریور ماه سال 1381 «سامان اقتصاد» با سرمایه کافی برای گرفتن مجوز تلاش بانکی از بانک مرکزی ایران اقدام کرد و به عنوان سومین بانک خصوصی ایران به رسمیت شناخته شد

 

فعال