کد تخفیف ایران تام

کد تخفیف ایران تام – IranTom

کد تخفیف ایران تام

نرم افزار ایرانیان تام (برند ایران تام) با هدف بهبود کیفیت زندگی مشتریان و خانواده ایران تام و با همراهی جمعی از نخبگان و متخصصین مهندسی نرم افزار با آزمودگی مستمر دو دهه حضور موثر در صنعت نرم افزار آغاز بکار نمود
نگرش به نیاز کسب و کارها و استفاده از پتانسیل های معلق و آزاد جامعه ما را بر آن داشت تا ابزارهای یکپارچه تخصصی و نوین در بخش تجارت الکترونیک را تولید نماییم
ما مدعی هستیم که در ایران تام بی پروا و براساس R&D های لازم از پیشرو ترین تکنولوژی های روز دنیا استفاده نمودیم

 

فعال