کد تخفیف مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران

کد تخفیف مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران – irancreditscoring

کد تخفیف مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران

مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه بانک‌های کشور و برخی از ‌های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 بصورت سهامی خاص تحت شماره 282395 و شناسنامه ملی 10103197122 در اداره ثبت ‌ها و مالکیت صنعتی تاسیس شده است در راستای تحقق ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی و اعتباری کشور معرفی شد

این بر اساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار (موضوع مصوبه شماره 211829/ت39396هـ مورخ 1389/12/26 هیات محترم وزیران) سامانه ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی گمرک و بانکها و موسسات مالی و اعتباری خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به نظام بانکی کشور ارائه می‌دهد
هدف اصلی به عنوان سنجش اعتبار (Credit Bureau) بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به آنها می باشد استفاده از خدمات موجب خواهد شد تا ‌های اعتباردهنده از وضعیت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود در کل نظام بانکی مطلع شده و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات اعتباری خود را بصورت علمی با ریسک کمتر و در زمان سریعتری اتخاذ نمایند

 

فعال