کد تخفیف رانود

کد تخفیف رانود – Ranod

کد تخفیف رانود

روناد کو پلتفرمی مبتنی بر تکنولوژی و هوشمند برای همه کسب‌وکارها و حتی کاربرانی است که بسته یا بار برای جابجایی دارند پادرو این امکان را برای همه ایجاد می‌کند تا بتوانند از میان سرویس‌دهندگان موجود متناسب با هزینه و سطح خدمات مورد نظر خود مناسب ترین سرویس را انتخاب کنند این پلتفرم کمک می‌کند علاوه بر تعدیل هزینه و بهینه سازی فرآیند جابجایی کالا برای سرویس‌دهندگان کالاها آسان‌تر و مطابق خواست متقاضی به مقصد برسند

 

فعال