کد تخفیف فن آگاهان صنعت الکترونیک

کد تخفیف فن آگاهان صنعت الکترونیک – Fanagahan

کد تخفیف فن آگاهان صنعت الکترونیک

توصیف
فن‌آگاهان آن‌چه کسب‌وکارها برای توسعه مستمر نیاز دارند فراهم می‌کند: با مطالعه موشکافانه مدیریت منابع را بهینه و نظام‌مند زنجیره‌های پیش از تولید و پس از تولید را کامل تجارت و یافتن بازار را تسهیل و برای انواع چالش‌های سرمایه‌گذاری ساختاری و اجرایی راهکار ارائه می‌کند فن‌آگاهان فقط یک مشاور حرفه‌ای نیست یاری عملگرا برای ارتقای کسب‌وکار‌ها است رشد می‌کند و دیگران را هم توسعه می‌دهد

خدمات و محصولات
بهینه‌سازی مدیریت منابع مالی و انسانی ارائه و اجرای راه‌کارهای نرم‌افزاری و زیرساخت آی‌تی مشاوره معماری سازمان شناسایی و حل چالش‌های اجرایی اتصال به بازار تکمیل زنجیره‌های تامین تولید و فروش برندسازی یافتن مسیرهای مناسب جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری

 

فعال