کد تخفیف روان ارتباط عصر

کد تخفیف روان ارتباط عصر – Ravan Ertebat Asr

کد تخفیف روان ارتباط عصر

روان ارتباط عصر با 1300 پرسنل یکی از بزرگترین های خصوصی کشور در زمینه ای تی و مخابرات می باشد
عمده تلاش های این ارائه‌ خدمات فنی مهندسی به های بزرگ می باشد

محصولات این مجموعه عمدتا به کمک فناوری های زیر در حال توسعه می باشند:

– Backend: Golang, C and Java
– Frontend: Angular, ES6, Webworker, WebGL and Web-Assembly
– Database: MongoDB, Cassandra, Hadoop, MySQL and etc
– DevOps: Jenkins, Kubernetes, Ansible and etc

 

فعال