کد تخفیف کارینگ (راهکارهای هوشمند خودرو)

کد تخفیف کارینگ (راهکارهای هوشمند خودرو) – Caring

کد تخفیف کارینگ (راهکارهای هوشمند خودرو)

کارینگ در حال حاضر توان ارایه خدمات در دو دسته اصلی زیر را دارد:

راهکارهای شخصی:
اپلیکیشن کارینگ: به عنوان مرجع انواع خدمات مرتبط به خودرو
اسکنر کارینگ: به عنوان یک عیب‌یاب شخصی خودرو
ترکر کارینگ: به عنوان یک ابزار ردیاب خودرو

راهکارهای سازمانی:
سامانه مدیریت ناوگان با کمک دستگاه ردیاب یا محصول تلماتیک اختصاصی کارینگ و یا سایر برندها که امکان مدیریت و نظارت هوشمند بر ناوگان‌ را برای مشتریان سازمانی ما که کسب و کارهای دیگر هستند مهیا می‌سازد

استارتاپ کارینگ که در واقع ی دانش بنیان محسوب می شود با وجود فراز و نشیب های خاص خود تا به امروز می توان گفت مرحله ایده و کشت و مرحله اولیه و میانی خود را با کمک استارتاپ استودیو”نتاپ”از زیرمجموعه‌های”آسان پرداخت” به عنوان سرمایه‌گذار اصلی خود -از سال 1396- به پایان رسانده است و این روزها آماده می شود که وارد فاز رشد خود شود
تیم بازاریابی تیم فروش خدمات مشتریان و توسعه آزمودگی مستمر کارکنان تیم هایی هستند که این روزها در حال تشکیل یا تکمیل اعضا خود هستند
و تیم های قدیمی تر توسعه نرم افزار کارینگ مهندسی خودرو کارینگ و مهندسی الکترونیک کارینگ نیز فرصتی بسیار عالی برای پیوستن علاقمندان به این بخش ها برای رشد حرفه ای شان در راستای ارایه محصولات و خدمات نوآورانه و پیشرو به کاربران و عضویت در مجموعه ای که همواره به دنبال خلق ارزش هست می تواند باشد

 

فعال