کد تخفیف بهینه سازان صنعت وتاسیسات

کد تخفیف بهینه سازان صنعت وتاسیسات - behineh sazan

کد تخفیف بهینه سازان صنعت وتاسیسات – behineh sazan

کد تخفیف بهینه سازان صنعت وتاسیسات

«بهینه سازان صنعت تاسیسات» در مهر ماه سال 1383 با مشارکت تعدادی از متخصصان کار آزموده و مجرب در زمینه ابزارها حرارتی خانگی و صنعتی تشکیل گردید در حال حاضر با راه اندازی پلتفرم خدمات وارد بازار آنلاین خدمات شده و یکی از مهمترین اهداف مدیریت و بهینه سازی خدمات و مصرف انرژی در جهت حفظ منابع ملی می‌باشد

 

فعال