کد تخفیف پیشگامان تاثریا

کد تخفیف مدیریت ثروت فراز - Faraz Financial Management

کد تخفیف پیشگامان تاثریا – Pishgaman Tasoraya

کد تخفیف پیشگامان تاثریا

این در زمینه سرمایه‌گذاری بر روی کسب و کارهای دانش بنیان تلاش دارد این به واسطه نمایندگان استانی خود طرح های کسب و کار دانش بنیان را شناسایی نموده و فرآیند سرمایه گذاری در آن ها را انجام میدهد چندین سال تلاش مستمر در این زمینه را داشته و از مجموعه های موفق در این زمینه است

 

فعال