کد تخفیف آقای الف

کد تخفیف آقای الف – Mr.Alef

کد تخفیف آقای الف

آقای الف به عنوان یک فروشگاه موبایل تلاش خود را آغاز کرده این تلاش پس مدتی گسترده شده و شکل یک استارت آپ رو به خودش گرفته و حالا یک خانواده صمیمی رو تشکیل داده

در حال حاضر آقای الف با همراهی افراد مختلف سعی در گسترش این استارت آپ و ایجاد یک فروشگاه کامل اینترنتی در زمینه تکنولوژی داره که لازمه این گسترش کاری گستردگی این خانواده نیز هست

پروژه آقای الف همزمان با افزودن اعضای تیم بست بیشتری در صنعت فروش الکترونیک پیدا کرده و عمل کرد بروزتری رو از خودش نشون میده

 

فعال