کد تخفیف رهپویان آینده مبین

کد تخفیف رهپویان آینده مبین – Rahpuyan Ayande Mobin

کد تخفیف رهپویان آینده مبین

رهپویان آینده مبین با اتکا به نیروی انسانی نخبه وفادار و توانمند خود از سال 1393 تاکنون اقدام به کشف فرصت‌های تجاری مناسب در داخل و خارج از کشور نموده و به سرمایه‌گذاری و انجام پروژه‌های متنوع با برخورداری از جایگاه و اعتبار شایسته در بین رقبای بازار نموده است ما به دنبال هم‌تیمی‌هایی برای تکمیل سرمایه‌های انسانی در ‌های تابعه و ستادی خود هستیم که افرادی نخبه پرتلاش نوآور جسور و گشاده به آزمودگی مستمر‌های جدید باشند منتظر دیدارتان هستیم

 

فعال