کد تخفیف کارگزاری توسعه سهند

کد تخفیف کارگزاری توسعه سهند - Sahand Development Brokerrage Co

کد تخفیف کارگزاری توسعه سهند – Sahand Development Brokerrage Co

کد تخفیف کارگزاری توسعه سهند

کار گزاری توسعه سهندمجوز تاسیس و ثبت (سهامی خاص) طی نامه شماره ٢١٣ مورخ ١٣٨۴/٢/٢٠ توسط شورای عالی بورس و هیأت پذیرش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید و این در تاریخ ١٣٨۴/۶/٢٠ تحت شماره ١٨٢١٠ دراداره ثبت های تبریز به ثبت رسید
واحد معاملات بورس اوراق بهادار کارگزاری توسعه سهند از سال 1384 در بازار سرمایه ایران تلاش خود را آغاز نمود کارگزاری توسعه سهند با تعداد هفده ایستگاه معاملاتی در سراسر کشور تلاش میکند که به عنوان گارگزاری رتبه الف شناخته شده می باشد کارگزاری توسعه سهند با استفاده از نیرو های زبده در خصوص بازار سرمایه همراه همیشگی و مطمئن برای سرمایه گزاران می باشد

 

فعال