کد تخفیف بارآن

کد تخفیف بارآن – BarOn

کد تخفیف بارآن

استارتاپ بارآن از سال 1396 در قم شروع به کار کرده و جزو بزرگترین استارتاپهای بومی قم میباشد
بخش تلاش ما حمل و نقل و بصورت کلی لجستیک و البته بخش تکنولوژی میباشد
هدف آن از ابتدا به مانند ماهیت استارتاپ رشد و پیشرفت مداوم میباشد ما از حضور تمام افرادی که میل به رشد دارند و میخواهند تواناییهای خود را به سطح بالاتری برسانند استقبال میکنیم منتظر شماییم!

 

فعال