کد تخفیف گروه مالی اقتصادی سامان

کد تخفیف گروه مالی اقتصادی سامان - Saman Financial Group

کد تخفیف گروه مالی اقتصادی سامان – Saman Financial Group

کد تخفیف گروه مالی اقتصادی سامان

گروه مالی اقتصادی سامان در زمینه بازار سرمایه تلاش کرده و از های تابعه بانک سامان می باشد
موضوع تلاش اصلی گروه مالی اقتصادی سامان عبارت است از سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع به‌طوری که بتواند از طریق کارکردهای خود در بهبود ساختار مالی و سرمایه‌گذاری بانک سامان موثر باشد

 

فعال