کد تخفیف گروه طیف

کد تخفیف گروه طیف – Teyf Group

کد تخفیف گروه طیف

گروه طیف به عنوان کانون تفکر مخابرات ایران معتبرترین مشاوره مدیریت و کسب و کار در بخش ICT بوده که به معتبرترین نهادهای دولتی و خصوصی کشور خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد

 

فعال