کد تخفیف پیشرو ایده های آراز

کد تخفیف پیشرو ایده های آراز – Pishro Idehaye Araz

کد تخفیف پیشرو ایده های آراز

پیشرو ایده های آراز در سال 1386 تاسیس شده و در زمینه اتوماسیون صنعتی الکترونیک الکترونیک قدرت سیستم های داده برداری برق قدرت و ابزار دقیق در صنایع مختلف تلاش می نماید
عمده تلاش های این در زیمنه های زیر می باشد:
– طراحی و ساخت سیستم های تست قطعات هواپیماهای تجاری
– طراحی و ساخت مبدل های قدرت در صنایع خودرو های الکتریکی و هواپیماهای تجاری
– طراحی و ساخت سیستم های کنترل و ابزار دقیق در صنایع معدنی نفت و گاز خودروسازی نیروگاهی و صنایع غذایی
– طراحی و ساخت بردهای الکترونیک خاص منظوره

 

فعال