کد تخفیف محموله

کد تخفیف محموله – Mahmoole

کد تخفیف محموله

نرم افزاری محموله (ایمن تردد آریان) با مشارکت چندین با آزمودگی مستمر حمل ونقل سراسری و استانی (دربستی و خرده باری) در جهت ایجاد خدمات نوین در این صنعت بخصوص خرده باری با بهره گیری از علم روز فن آوری اطلاعات و استفاده از فضای مجازی با ارائه و معرفی اپلیکیشن محموله تلاش نموده ضمن در نظر گرفتن جایگاه متولیان و ذینفعان این صنف پر تلاش ابزاری را درجهت سهل نمودن ارتباط کاربران ایجاد نماید تا ضمن بکارگیری از دانش نرم افزار مهندسین خود با ایجاد ارزش افزوده به شعار اقتصاد مقاومتی جامع عمل بپوشانیم

 

فعال