کد تخفیف آی‌کَتِل

کد تخفیف آی‌کَتِل – iCattle

کد تخفیف آی‌کَتِل

آی‌کَتِل iCattle با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های اینترنت اشیاء هوش مصنوعی و در بخش‌های صنعتی دام‌پروری و کشاورزی جمع‌آوری و تحلیل داده و تلاش می‌کند

 

فعال