کد تخفیف کار و سرمایه ایرانیان

کد تخفیف کار و سرمایه ایرانیان - KSI

کد تخفیف کار و سرمایه ایرانیان – KSI

کد تخفیف کار و سرمایه ایرانیان

گروه مالی و سرمایه گذاری ما یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital) است که در زمینه های جذب و تأمین سرمایه و سرمایه گذاری در استارت تاپ ها تلاش می کند ما به دو شیوه سرمایه گذاری می کنیم: 1- بنیانگذار مالک و مدیر استارت آپ های خود هستیم و 2- در استارت تاپ های دیگر سرمایه گذاری می کنیم
در همین راستا خدمات شتاب دهی و رشد نیز ارائه می کنیم همچنین تیم های خوب را به سرمایه گذاران معرفی و وصل می کنیم

 

فعال