کد تخفیف موسسه کارآفرینان اندیشه ورز

کد تخفیف مدیریت ثروت فراز - Faraz Financial Management

کد تخفیف موسسه کارآفرینان اندیشه ورز – Karafarinan Andishe Varz

کد تخفیف موسسه کارآفرینان اندیشه ورز

گروهی با تیم پویا و جوان فعال در بخش استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا با هدف تامین مالی توسعه بازار و مشاوره کسب و کار برای هسته های فن آور و های دانش بنیان؛ با سابقه ۴ سال تلاش و همکاری با پارک های علم و فناوری مراکز رشد و
ارائه دهنده خدمات ارزشگذاری ارزیابی کسب و کار عارضه یابی توسعه بازار توسعه کسب و کار و خدمات مشاوره مدیریتی

 

فعال