کد تخفیف سکوی نوآوری داده باز محور سنباد

کد تخفیف سکوی نوآوری داده باز محور سنباد – Sanbod Open Banking Platform-

کد تخفیف سکوی نوآوری داده باز محور سنباد

پلتفرم بانکداری باز سنباد ارائه دهنده راهکارهای جامع مبتنی بر API برای تمامی کسب‌و‌کارها است با سنباد می‌توانید نسل جدیدی از خدمات بانکداری باز (Open Banking) و مبتنی بر داده را آزمودگی مستمر کنید تا سفر بهتری در دنیای اقتصاد نوآوری داشته باشید
سنباد بازیگر‌ آینده‌ی سرویس‌های مبتنی بر API و بانکداری باز است در سکوی نوآوری داده باز محور سنباد می‌توانید به‌عنوان سرویس گیرنده از خدمات سنباد استفاده کنید یا در نقش سرویس‌دهنده با اشتراک گذاری داده‌های کسب‌و‌کارتان خدماتی با ارزش افزوده بالاتر ایجاد کنید؛ با هم برای آزمودگی مستمر‌ای بهتر در سنباد منتظرتان هستیم!

 

فعال