کد تخفیف راش پیک

کد تخفیف راش پیک – Rush Peik

کد تخفیف راش پیک

راش پیک از 7 سال پیش در زمینه تجارت الکترونیک و حمل و نقل بسته های فروشگاه های اینترنتی تلاش داشته که با موفقیت در این زمینه (same day delivery) هم اکنون با توجه به آزمودگی مستمر چند ساله خود آماده ورود به بخش مدیریت ناوگان وبازاریاب هستیم وبا نام تجاری رخش rakhshappداریم روش تست میکنیم امسال هم میخواهیم تو بخش SAAS و B2B در بازار بین المللی تلاش کنیم
محل کار تیم فنی با مترو سهروردی کمتر از ۱ دقیقه فاصله دارد

 

فعال