کد تخفیف نیواستارز

کد تخفیف نیواستارز – New Stars

کد تخفیف نیواستارز

نیواستارز یک برگزار کننده استارت‌آپ ویکند است که انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با تمرکز بر مباحث تجارت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی و کاربردهای نوین در بخش صنعت برای اولین بار در ایران راه اندازی شده است

 

فعال