کد تخفیف گروه بازرگانی ترنم سلامت گستر ایرانیان

کد تخفیف گروه بازرگانی ترنم سلامت گستر ایرانیان - Tarannom

کد تخفیف گروه بازرگانی ترنم سلامت گستر ایرانیان – Tarannom

کد تخفیف گروه بازرگانی ترنم سلامت گستر ایرانیان

ترنم سلامت گستر ایرانیان تلاش خود را از سال 13۹۴ در
زمینه واردات انواع دستگاه پوز (ثابت و سیار) و انواع کالاهای اداری
آغاز نمود
در ابتدا این ضمن داشتن امتیاز برند آفشید در شمالغرب
کشور وارد عرصه تجارت گردید پس از آن با استقبال چشمگیر بازار
از محصولات و خدمات ترنم سلامت گستر ایرانیان تصمیم به
واردات انواع دستگاه خودپرداز نمود

 

فعال