کد تخفیف گردش پی

کد تخفیف گردش پی – Gardesh Pay

کد تخفیف گردش پی

گردش‌پی یکی از برندهای ایده پرداز دانش نوین آرشام و از های زیرمجموعه بانک گردشگری ی دانش بنیان در زمینه پرداخت و بانکداری باز است و تلاش های خود را از سال 1398 با هدف توسعه خدمات فین تک در بخش گردشگری آغاز نمود علاوه بر تائید فنی بانک مرکزی در قالب مجوزهای ملی پرداختیاری و پرداختسازی گردش‌پی از حمایت تخصصی و هم گامی بانک گردشگری نیز برخودار است
بکارگیری تکنولوژی برای مدیریت تراکنش‌های مالی از جمله کلیدی‌ترین ارزش‌هایی است که گردش‌پی به دنبال خلق آن بوده است تلاش ما همراستایی بلندپروازی های شخصی با اهداف سازمانی است تا فرد و سازمان با یکدیگر رشد کنند

مزایای همکاری:
– بیمه تکمیلی
– بیمه تامین اجتماعی
– برخورداری از پاداش های عملکردی
– وام و تسهیلات
– فرصت کسب دانش فناوری روز دنیا
– آموزش های ضمن خدمت
– قابلیت حمایت از ایده های نوآورانه
– کار درمحیطی پویا

 

فعال