کد تخفیف فینوتک

کد تخفیف فینوتک – Finno Tech

کد تخفیف فینوتک

فینوتک در دی‌ماه ۱۳۹۵ شکل گرفت داستان فینوتک با ارائه ۱۲ سرویس‌ بانکی آغاز شد اما با گذشت کمتر از یک سال مشغول سرویس‌دهی به کسب‌‌و‌کارهای بزرگ و کوچکی شد که ماهانه چندصد‌هزار تراکنش را ثبت می‌کنند امروزه چشم‌انداز فینوتک از «بانکداری باز» به « نوآوری باز» تغییر کرده و جدا از سرویس‌های بانکی در زمینه‌های دیگری مانند بورس بیمه و… نیز تلاش می‌کند سرویس‌دهندگان کسب‌وکارها و برنامه‌نویسان حلقه‌های اصلی اکوسیستم فینوتک هستند بانک‌ها بیمه‌ها ‌های بخش مخابرات بازار سرمایه و دیگر سازمان‌های ارائه‌دهنده سرویس خدمات خود را در قالب سرویس‌های شخصی‌سازی‌شده به‌صورت APIباز در پلتفرم فینوتک ارائه می‌کنند و کسب‌وکارها هر سرویسی را که مایل هستند انتخاب کرده و خدمت موردنظر را بدون وابستگی به ارائه‌دهنده سرویس دریافت خواهند کرد

 

فعال