کد تخفیف موسسه کسب و کار هوشمند مانا

کد تخفیف موسسه کسب و کار هوشمند مانا – Manasmart Business

کد تخفیف موسسه کسب و کار هوشمند مانا

ما ارائه دهنده خدمات مشاوره و پشتیبانی به کسب و کارهای خرد و متوسط در زمینه های حقوقی مالی مالیاتی تامین اجتماعی و کار فناوری و امور بیمه ای هستیم ما برای ارائه خدمات خود به تولید و راه اندازی ابزار های هوشمند روی آورده و اولین سامانه آموزش مجازی تخصصی اصناف و مشاوره آنلاین کسب و کار را تولید و راه اندازی نموده ایم

 

فعال