کد تخفیف بوم‌بین

کد تخفیف بوم‌بین – Boombeen

کد تخفیف بوم‌بین

خدمات کسب و کار بوم بین از سال ۹۵ کار خود را در بخش ارائه خدمات به کسب و کارهای بخش صنایع دستی گردشگری و میراث فرهنگی در سراسر کشور شروع کرده است
این خدمات در دو لاین آموزش و ارائه خدمات کسب و کار تعریف شده است

 

فعال