کد تخفیف خدمات علمی صنعتی ایرانیان

کد تخفیف خدمات علمی صنعتی ایرانیان – Iranian Scientific and Industrial Services

کد تخفیف خدمات علمی صنعتی ایرانیان

تلاش عمده در زمینه مشاوره های کسب و کار و مالی و سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاری در گروه های استارت آپی و ایده های نو می باشد

 

فعال