کد تخفیف خلاقیت

کد تخفیف خلاقیت – Creativity

کد تخفیف خلاقیت

دپارتمان عصر خلاقیت در مرکز کارگزاری بانک صنعت و معدن یک مجموعه ی آموزشی در زمینه ی توسعه ی مهارتهای فردی فروش و بازاریابی دیجیتال مارکتینگ و و قصد دارد با تکمیل نفرات خود گام بلندی به پیش بردارد

 

فعال