کد تخفیف اینوواتوس (ایده های نوین واژیان توس)

کد تخفیف اینوواتوس (ایده های نوین واژیان توس) – Innovatous

کد تخفیف اینوواتوس (ایده های نوین واژیان توس)

گروه مشاورین اینوواتوس مرکز اطلاع رسانی و کارآفرینی فعال در بخش صنعت و مشاوره های صنعتی فعال در مراکز رشد برگزارکننده رویدادهای موفق استارتاپی فعال در بخش خدمات کارآفرینی آموزش و پژوهش مشاوره های مالی و اقتصادی

 

فعال