کد تخفیف شتابدهنده صدران

کد تخفیف شتابدهنده صدران – Sadrun Accelerator

کد تخفیف شتابدهنده صدران

شتابدهنده صدران در زمینه شتابدهی به های دانش بنیان فناور و نوآور تلاش می‌کند و با تامین سرمایه مورد نیاز آن ها فراهم کردن فضای استقرار و در اختیار قرار دادن شبکه ارتباطی و مشاوره و راهبری مورد نیاز تیم ها کمک به رشد استارتاپ‌ها می‌کند

 

فعال