کد تخفیف تاپ

کد تخفیف تاپ – TOP

کد تخفیف تاپ

پیشرو در
ارائه خدمات در کلیه امور مربوط به پرداخت های الکترونیکی به بانک ها و موسسات مالی کشور
ارائه خدمات در بخش راه اندازی سرویس های پرداخت همراه (Mobile Payment) مبتنی بر فناوری های نوین
ارائه خدمات مورد نیاز در بخش تامین بازاریابی نصب و پشتیبانی دستگاه‌های Counter Top و GPRS
ارائه خدمات در بخش تعمیرات کارتخوان‌های فروشگاهی یکی از مجهزترین سایت‌های تعمیرات دستگاه¬های مذکور در کشور
ارائه خدمات در بخش راه اندازی پرداخت های اینترنتی (Internet Payment) برای سازمان ها و شرکت‌ها

 

فعال