کد تخفیف سامانه های یکپارچه بزرگ فردا

کد تخفیف سامانه های یکپارچه بزرگ فردا – TLS

کد تخفیف سامانه های یکپارچه بزرگ فردا

سامانه های یکپارچه بزرگ فردا توسط جمعی از مدیران صنعت در بهمن ماه 1392 جهت ارائه راه حل های جامع و نوین به بانکهای بزرگ کشور تاسیس گردید این به پشتوانه سالیان دراز آزمودگی مستمر ی مدیران و تیم این , راه حل های ویژه ای در بخش سامانه های یکپارچه بانکی یا همان سیب بخصوص راه اندازی راه کارهای مبتنی بر پردازنده های بزرگ و نرم افزارهای بنیادی و بانک های اطلاعاتی IBM فراهم آورده است

 

فعال