کد تخفیف آسان پرداخت

کد تخفیف آسان پرداخت – Asan Pardakht

کد تخفیف آسان پرداخت

آسان پرداخت (آپ) با هدف گسترش و تسهیل خدمات پرداخت الکترونیک در اردیبهشت سال ۸۸ تاسیس گردید این بگونه ای طراحی شده تا با بکارگیری ابزارها و ابزار به روز دنیا در برگیرنده طیف وسیعتری از انواع پرداخت الکترونیک باشد آپ با عضویت در شاپرک و تحت نظارت بانک مرکزی مجوز فعالیت در بخش پرداختهای الکترونیک کشور در بسترهایی نظیر پایانه فروش (POS) موبایل (USSD) و اینترنت(IPG) را کسب نموده است

 

فعال