کد تخفیف رایانه روژینا

کد تخفیف رایانه روژینا – Rojina Computer

کد تخفیف رایانه روژینا

رایانه روژینا در زمینه سیستم های نرم افزار جغرافیایی نقشه های آنلاین و نرم افزارهای تحلیل آدرس و ابزارهای کمکی لجستیک تلاش می کند این از سال 1383 در شهر تهران فعال می باشد ضمنا یکی از پروژه های مهم این پروژه اعتبارسنجی نشانی هست که از سال 1393 در حال اجراست

 

فعال