کد تخفیف سبد گردان ثروت پویا

کد تخفیف سبد گردان ثروت پویا – Servat Pouya

کد تخفیف سبد گردان ثروت پویا

سبدگردان ثروت پویا در مهرماه 1399 موفق به دریافت مجوز تاسیس شد همچنین در اردیبهشت ماه 1400 در اداره ثبت ها و خرداد ماه همان سال در سازمان اوراق بهادار به ثبت رسید سرمایه برابر با 220 000 میلیون ریال بوده و تا به امروزه ارزش دارایی های تحت مدیریت این سبدگردانی بالغ بر 25 000 میلیارد ریال است

 

فعال