کد تخفیف شمس

کد تخفیف شمس - Shams

کد تخفیف شمس – Shams

کد تخفیف شمس

این زیر مجموعه یک هلدینگ بین المللی می باشد که مرکز آن خارج از کشور می باشد
این در زمینه های واردات و صادرات محصولات معدنی شیمیایی و پتروشیمی تامین ابزارها صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تامین مالی و اجرای پروژه های توسعه ای سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی مشغول به تلاش می باشد

 

فعال