کد تخفیف پرتو پزشکی پارسه

کد تخفیف پرتو پزشکی پارسه - Parto.P Paresh

کد تخفیف پرتو پزشکی پارسه – Parto.P Paresh

کد تخفیف پرتو پزشکی پارسه

آکادمی اسکالپ – این مجموعه زیرمجموعه یک سرمایه گذاری پزشکی ( پرتو پزشکی پارسه ) میباشد که بمنظور جذب سرمایه و مشاوره به قشر خاصی از افراد جامعه (با درآمد بالا) مجموعه آموزشی و سرمایه گذاری بازارهای مالی جهانی و بخش های ترید روم را راه اندازی کرده است که یکی از نوین ترین بخش های بازارهای سرمایه گذاری و تحلیلی میباشد

 

فعال