کد تخفیف پیام رسانان نوسازکالا

کد تخفیف پیام رسانان نوسازکالا – Payam Resanan Nosazkala

کد تخفیف پیام رسانان نوسازکالا

مجموعه ی کالادو : متشکل از مدیران جمعه بازار همشهری است که با توجه به آزمودگی مستمر سالیان گذشته خود در صدد ارائه خدمتی نو به هموطنان عزیز می باشد
تلاش های این گروه مدیریت فروش کالای همشهریان در وبسایت و فروشگاه کالادو می باشد

 

فعال