کد تخفیف بنوان الکترونیک

کد تخفیف بنوان الکترونیک – Bonvan Electronic

کد تخفیف بنوان الکترونیک

مهندسی بنوان الکترونیک بطور خاص جهت فعالیت در زمینه نظارت تصویری و عرضه محصولات تخصصی حفاظتی در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد و ضمن دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت طراحی مهندسی در این زمینه نمایندگی برخی از ـهای مطرح و پیشگام در این صنعت را از کشورهای کـره جنوبی تایوان و چین شامـل :
HIVISION CHINA , JUAN CHINA , VCAM CHINA,ORVIBO CHINA , LTS USA , ONV CHINA , HIKVISION CHINA دریافت کرد

 

فعال