کد تخفیف نیک راه تجارت

کد تخفیف نیک راه تجارت – Nikrah Tejarat

کد تخفیف نیک راه تجارت

بازرگانی
نیک راه تجارت لیدوما با هدف نوآوری در توزیع تایر در ایران تاسیس گشته است موسسین با تکیه بر آزمودگی مستمر پانزده ساله خود در این صنعت اولویت خود را بر توزیع و فروش تایرهای با کیفیت ایرانی قرار داده اند تا ضمن حمایت از صنعت داخلی مصرف کننده نهایی نیز از صرف هزینه های غیر ضروری در این زمینه پرهیز کند البته به طور منطقی و اقتصادی امکان تولید تمامی سایزهای مورد مصرف در کشور وجود ندارد که در این مورد سیاست ما ارائه محصولات خارجی با عالی ترین کیفیت ممکن و مناسب ترین هزینه است در این میان اطلاع رسانی دقیق و صحیح را به مصرف کننده نهایی جهت انجام انتخابی بهتر وظیفه خود می دانیم و بر این باوریم که در راه نیکی پای نهاده ایم

 

فعال