کد تخفیف پیشگامان توسعه فرآیند دانش

کد تخفیف پیشگامان توسعه فرآیند دانش – Pishgaman

کد تخفیف پیشگامان توسعه فرآیند دانش

هلدینگ پیشگامان در زمینه سرمایه‌گذاری بر روی کسب و کارهای دانش بنیان تلاش دارد این به واسطه نمایندگان استانی خود طرح های کسب و کار دانش بنیان را شناسایی نموده و فرآیند سرمایه گذاری در آن ها را انجام میدهد چندین سال تلاش مستمر در این زمینه را داشته و از مجموعه های موفق در این زمینه است

 

فعال