کد تخفیف آتی دانا

کد تخفیف آتی دانا – Atidana

کد تخفیف آتی دانا

“گروه راهبرد آتی دانا”(گراد) خلق ارزش و تامین رضایت مشتریان را از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت برتر متنوع در طرح و اندازه هماهنگ با نیاز روز و با قیمت مناسب جستجو می کند و برای دستیابی بدان از یک سو با ایجاد شرایط مطلوب کاری فرصت لازم را برای کسب مهارت های بروز شایستگی ها و ارتقاء کیفیت زندگی کارکنانش را از طریق تامین خواسته های مادی و معنوی ایشان به وجود می آورد
رعایت نظم شایسته سالاری احترام به کرامت انسانی و صداقت از جمله باورهای ما است

 

فعال