کد تخفیف شتابدهنده سلامت کارا

کد تخفیف شتابدهنده سلامت کارا - Kara E-health Accelator

کد تخفیف شتابدهنده سلامت کارا – Kara E-health Accelator

کد تخفیف شتابدهنده سلامت کارا

“کارا” شتابدهنده‌ای در بخش سلامت الکترونیک است که با دیدگاهی نوآورانه و بهره گیری از نیروهای جوان خلاق و کوشا سعی دارد شکاف‌های موجود در صنعت سلامت کشور را ترمیم کند استراتژی‌های حمایتی کارا کاملاً منطبق بر استانداردهای شتابدهی بین المللی بوده و کاملا بر اساس شرایط داخلی کشور پیاده سازی می‌شود

 

فعال