کد تخفیف سودتو

کد تخفیف سودتو – Soodeto

کد تخفیف سودتو

سودتو اولین پلتفرم خرید جمعی کالا مبتنی بر بازگشت پول در ایران است که در آن تعداد مشخصی از مشتریان برای خرید یک کالا به قیمت عمده اقدام می کنند در این شرایط با حذف واسطه ها و اتصال مستقیم فروشندگان عمده به مصرف کنندگان نهایی قیمت تمام شده برای مصرف کننده کالا کاهش می‌یابد

 

فعال