کد تخفیف توسعه کسب و کارهای معدنی شریف

کد تخفیف توسعه کسب و کارهای معدنی شریف – Sharif Mines

کد تخفیف توسعه کسب و کارهای معدنی شریف

توسعه کسب و کارهای معدنی شریف تسهیل‌گر معدن‌داری مدرن‌ساز شبکه ارتباطات معدنی و تجمیع‌کننده ابزار سخت و نرم معدنکاری است تیم ما بر این اساس تعریف چیده و پایش شده که برای اجرای هر کدوم از ماموریت های مطمئن باشیم که همه جنبه‌های فنی-مهندسی مالی-اقتصادی بازارسنجی مدیریتی و تخصصی معدنی حداقل توسط یک متخصص بررسی شده باشه مخاطبین ما همه افراد یا ‌های علاقه‌مند به تلاش در بخش معدن معدن‌دارها سرمایه‌گذاران خرد و کلان آشنا یا ناآشنا با این بخش فعالان سنتی و سازمان‌ها و ادارات دولتی هستن

 

فعال