کد تخفیف آریا گستر ساعی

کد تخفیف آریا گستر ساعی - Arya Gostar Saei

کد تخفیف آریا گستر ساعی – Arya Gostar Saei

کد تخفیف آریا گستر ساعی

آریا گستر ساعی در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت در ‌ها طرح ها و پروژه های اقتصادی با تأکید بر بخش های فناورانه از طریق خرید سهام آن‌ها ایجاد راه اندازی توسعه سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه ها و پروژه های اقتصادی در تمامی بخش های مجاز تلاش می نماید

 

فعال