کد تخفیف هلدینگ سفی

کد تخفیف هلدینگ سفی – SEFI Group

کد تخفیف هلدینگ سفی

گروه سفی به پشتوانه‌ی 25 سال آزمودگی مستمر‌ی موفق از سال 1389 با پروژه‌ی ممتاز الهیه تلاش خود را آغاز کرده‌است بنیان‌گذاردن بنایی متفاوت و پایدار با کیفیتی یکپارچه و همه‌جانبه همگام با دانش ‌روز و استانداردهای بین‌المللی شیوه‌ی سفی است
سفی اهمیت ویژه‌ای برای معماری و طراحی قائل است و با درک صحیح ایده و طرح جزئیات اجرایی مناسب را طراحی و سپس توسط تیم‌های مجرب اجرا می‌کند فهم و زبان مشترک بین تیم‌های مدیریتی طراحی و اجرایی ساز و کاری هماهنگ و موزون ایجاد کرده‌است
سفی برای اجرای هر چه بهتر پروژه‌ها به آموزش تیم‌های تخصصی خود پرداخته و با همکاری گرفتن از آرشیتکت‌های مطرح بین‌المللی و داخلی در خصوص طراحی فضای کاربری و جزئیات اجرایی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های بازار تلاش کرده تا جایی برای ماندن بسازد

https://poshkar/
http://sefiproperties/
https://instagram/boomirestaurant/?hl=en

 

فعال